Over ons

Sport Care Plus levert sportzorg met nét dat beetje extra! Op die manier maken we sport en bewegen mogelijk voor mensen met een specifieke uitdaging.

Onze missie

Stichting Sport Care Plus heeft als missie: mensen met een specifieke uitdaging gezonder en gelukkiger maken, door sportparticipatie te bevorderen.

Bij Sport Care Plus is sport het middel tot het doel. Door middel van sporten kunnen mensen werken aan persoonlijke ontwikkeling. We werken met een onderbouwde methode die is ontstaan uit de praktijk en is onderbouwd met wetenschappelijke theorie. 

Onze droom is om alle mensen met een specifieke uitdaging in Nederland de mogelijkheid bieden om op eigen niveau sportdoelen te behalen en middels die sportdoelen te werken aan persoonlijke ontwikkeling. 

Contactgegevens:

Stichting Sport Care Plus
Populierenlaan 80
1911BM Uitgeest

RSIN: 863938000
KVK: 86346830

E-mail: info@sportcareplus.nl

Doelstelling

De overkoepelende doelstelling van SCP is de afhankelijkheid van zorg verminderen, de eigenwaarde te vergroten en/of de gezondheid van de doelgroep te verbeteren aan de hand van onze sportzorgmethode. Dit willen wij bereiken door een landelijk dekkende structuur te creëren van Sport Care Plus coaches. 

Hoofdlijnen beleidsplan

De doelstelling voor de periode 2022-2024 is om in elke regio van Noord-Holland minstens één actieve Sport Care Plus coach te hebben die onze interventie in die regio aanbiedt aan sporters. 

Dit gaan we bereiken door:

  • Twee maal per jaar een cursus tot Sport Care Plus coach aan te bieden met plek voor 8 tot 16 deelnemers
  • Onze naamsbekendheid vergroten door middel van promotie; online reclame, evenementen organiseren
  • In de regio’s van Noord-Holland samenwerkingsverbanden aan te gaan met zorginstellingen en sportaanbieders

PGB en sport:

Sport Care Plus heeft een AGB code aangevraagd, met deze code kunnen wij als dagbesteding het sporten laten vergoeden vanuit het PGB. Hierdoor wordt sport en beweegdeelname met begeleiding voor een grotere doelgroep mogelijk. 

Financiën:

De organisatie is opgezet met privéinvesteringen vanuit het bestuur. Nu zijn wij ons verder aan het ontwikkelen om hier niet langer van afhankelijk te zijn. In de periode tot 2024 zal SCP zich onder andere richten op het aanvragen van subsidies. Ook gaat Sport Care Plus inkomsten genereren door het geven van cursussen en het aanbieden van sportzorgbegeleiding.

Beloningsbeleid

De stichting bestaat uit het bestuur. Het bestuur voert haar taken op vrijwillige basis uit, maar kan een beloning worden toegekend. De bestuursleden hebben recht op onkostenvergoeding bij vertoning van bewijsstukken, dit is statutair vastgelegd. 

De opbrengsten van de stichting worden ingezet om ons maatschappelijk doel te bereiken, door de organisatie verder te laten groeien en de methode te ontwikkelen. 

De stichting heeft momenteel geen werknemers in dienst.

De kosten en opbrengsten zijn verwerkt in het beleidsplan. Jaarlijks zal dit ook worden vermeld in het financiële jaarverslag.