Sportbegeleiding: voor wie

Sport Care Plus kijkt naar mogelijkheden en is daarom voor mensen met allerlei beperkingen!

De doelgroepen

Sport Care Plus is voor mensen met een verstandelijke beperking of lichamelijke beperking, psychische aandoening en/of gedragsstoornis, aangeboren of op latere leeftijd ontstaan. Samen met een Sport Care Plus-coach gaat deze persoon aan de slag met het behalen van sportdoelen. Onder onze doelgroepen vallen mensen met:

  • Autisme Spectrum Stoornis
  • Niet-aangeboren Hersenletsel
  • Licht/matig verstandelijke beperking
  • ADHD
  • Verslavingsproblematiek
  • Syndroom van Down

Sport en bewegen op elk niveau

Dex vindt alles leuk! De uitdaging is om een sport te vinden die zijn aandacht vasthoudt. Samen met coach Alex gaat hij op pad om een leuke sport te vinden.
Sjoerd ging trainen om 200 meter te kunnen borstcrawlen. Samen met coach Maartje ging hij aan de slag om dit doel te behalen!
Sjoerd
Jaarlijks gaat Taco op vakantie met de dagbesteding. Maar door zijn conditie houdt hij de activiteiten slecht vol. Met Inge ging hij wandelen om zijn conditie te verbeteren.

Heb jij een pgb en wil je graag sporten?

Lees dan hier verder!

 Voor organisaties

Sport Care Plus kan ook ingezet worden bij sport- en zorgorganisaties. Je kunt onze coaches inhuren, maar we kunnen ook jullie team ondersteunen bij het bereiken en begeleiden van specifieke doelgroepen. We gaan graag om tafel om de wensen van jullie organisatie te bespreken.

Zorgorganisaties

Als zorgorganisatie wil je dat cliënten gezond en gelukkig zijn. Wij helpen daarbij!

Sportorganisaties

Sportorganisaties willen graag een inclusief sportaanbod. Dat kan met Sport Care Plus!