Coachingtechnieken.. Waarom?!

Coachen is niet alleen het aanleren van nieuwe technieken of het motiveren bij een oefening. In sportcoaching is ook steeds meer aandacht voor het persoonlijke aspect van coaching; positieve verandering in iemands leven teweegbrengen. En om dit goed te doen heeft een coach technieken en kennis nodig! Niet alleen over het sport en bewegen, maar ook over persoonlijke begeleiding.

Wat is coaching?

Coaching is het helpen van mensen of teams om zo goed mogelijk te functioneren. Dit kan op allerlei gebieden, in de sport, op de werkvloer of in het dagelijks leven. Coaching richt zich op het positieve in plaats van het negatieve. Er wordt gezocht naar oplossingen, en niet gefocust op het probleem. Bij coaching wordt geprobeerd de knelpunten in iemands leven op te lossen door nieuwe strategiën en ander gedrag aan te leren. Hierbij zoeken de coach en coachee naar de krachten en kwaliteiten die de coachee heeft om een probleem zelf op te lossen. 

Vragen stellen

Het zoeken naar die kwaliteiten en krachten van de coachee doet de coach vooral door goede vragen te stellen. Wat de coach dus vooral niet doet is oplossingen aanbieden. De kern van coaching is namelijk dat de coachee in de eigen kracht komt te staan en zelf oplossingen bedenkt die passen in zijn of haar leven. De coach heeft hierin een begeleidende rol, niet een leidende.

Zoals je je misschien kunt voorstellen is dat niet altijd makkelijk! Wij mensen zijn namelijk vaak oplossingsgericht. Wanneer een vriend of vriendin ons vertelt dat ze een probleem hebben, dan vertellen we snel wat ze anders kunnen doen. 

“Het lukt me maar niet om af te vallen..”

“Maar ik zie dat je nu ook cola drinkt, misschien als je geen frisdranken zou drinken dat je dan wel afvalt.”

Als coach willen we van die eerste adviesreactie af. En dat is lastig, probeer het maar eens in een gesprek! De volgende keer dat iemand jou vertelt over een probleem, probeer je het advies in te houden. Ga in plaats daarvan eens vragen stellen. Dan merk je waarschijnlijk al snel dat dat heel lastig is! 

Maar wat kun je dan wel doen of zeggen? Dit is waar coachingstechnieken om de hoek komen kijken! Wanneer je een goede gereedschapskist vol met opties hebt dan wordt het makkelijker om dat adviseren achterwege te laten. 

Basishouding van een coach

Elke coach heeft een basishouding. Een manier waarop zij zich verhouden tot hun klanten. In de kern daarvan zit gelijkwaardigheid. De coach staat niet boven de coachee, ze staan naast elkaar. De coach is een expert op gebied van coaching, de coachee is de expert in zijn of haar eigen leven. En zodoende is de coach er niet om te leiden maar om te begeleiden. 

Respect, openheid en vertrouwen zijn hierbij erg belangrijk. De coach ziet in dat de klant in staat is om zelf dingen op te lossen en te proberen. Misschien wil iemand dit anders aanpakken dan jij zelf zou doen. Hierbij is het belangrijk dat je jouw aannames en ideeën los leert laten en de coachee zelf de teugels in handen laat houden.

Toch ben je als coach doelgericht. De coachee heeft namelijk een probleem dat opgelost moet worden, anders was hij niet bij jou langsgekomen. Daarom accepteer je als coach ook niet klakkeloos de huidige situatie. Door goede technieken toe te passen en de coachingsgesprekken in banen te leiden werk je richting de doelen van de coachee.