Over stichting Sport Care Plus

Stichting Sport Care Plus levert sportzorg met nét dat beetje extra! Op die manier maken we sport en bewegen mogelijk voor mensen met een specifieke uitdaging.

De missie van Sport Care Plus

Stichting Sport Care Plus wil als startende zorgorganisatie cliënten met een specifieke uitdaging of beperking, doormiddel van een innovatieve sportzorgmethodiek, begeleiden bij herstel en gezonde ontwikkeling en het bereiken van een gezonder en gelukkiger leven.

De visie van Sport Care Plus

Regelmatig bewegen maakt gezond, verbetert de levenskwaliteit en draagt bij aan een gelukkig leven. Dat geldt voor iedereen, ook voor mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen, neurodiversiteit of andersoortig moeilijk verstaanbaar gedrag. Deze laatste groep, vaak cliënten van andere zorgorganisaties, kampt echter vaak met specifieke uitdagingen die sportparticipatie in de weg staan. In het reguliere zorgaanbod lukt het vaak niet om hen aan sporten of bewegen te krijgen. Onder andere als gevolg van een gebrek aan passend aanbod.

Bij Sport Care Plus is sport het middel tot het doel. Door middel van sporten kunnen mensen werken aan persoonlijke ontwikkeling. Dit doen we met de interventie van Sport Care Academy BV, waarin we gebruik maken van hun methode die is ontstaan uit de praktijk en is aangevuld met wetenschappelijke onderbouwing. Daarnaast is Sport Care Plus een dagbesteding en kan het sporten gefinancierd worden vanuit het pgb van de deelnemers.

Algemene gegevens:

Stichting Sport Care Plus
Dorpsweg 14
1631DE Oudendijk

RSIN: 863938000
KVK: 86346830

E-mail: info@sportcareplus.nl

Doelstellingen:

 1. Het bieden van begeleiding bij sport en/of bieden van sportfaciliteiten aan specifieke doelgroepen, al dan niet op grond van een indicatie gebaseerd op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet of Zorgverzekeringswet. Ten behoeve van:
  • mensen met een fysieke en/of visuele beperking;
  • mensen met een verstandelijke beperking;
  • mensen die na een ongeval of ziekte willen terugkeren in het arbeidsproces (re-integratie) of om andere redenen behoefte aan (begeleiding bij) verbetering of herstel van fysieke krachten willen komen;
  • ouderen, al dan niet met (recente) ervaring van beoefening van sport;
  • en andere kwetsbare doelgroepen waarbij (sport-) begeleiding op maat gevraagd wordt.
 2. Het als maatschappelijke onderneming door middel van een doelmatige en transparante bedrijfsvoering leveren van cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg van goede kwaliteit in de breedste zin van het woord.

De stichting heeft nadrukkelijk niet als doelstelling om vermogen op te bouwen middels het uitvoeren van de bovenstaande activiteiten.

Activiteiten

Sportzorgbegeleiding: Onze voornaamste activiteit is het bieden van sportzorgbegeleiding aan de doelgroepen. Deze begeleiding gaat altijd met de Sport Care Plus methode. In deze methode ligt de focus op persoonlijke ontwikkeling door middel van sport en bewegen. De uitgangspunten van de begeleiding zijn doelgerichtheid, gelijkwaardigheid en respect.

Sportzorgevenementen: We organiseren sportzorgevenementen voor de doelgroepen. De vorm en het aanbod van die evenementen zijn altijd in overeenstemming met de deelnemers (cliënten) en de persoonlijk begeleiders van de cliënten. De doelen van die evenementen zijn: 

 • Het stimuleren van sport en bewegen bij de doelgroepen 
 • Het stimuleren van sport en bewegen als zorgmiddel 
 • Het vergroten van onze naamsbekendheid 
 • Het aangaan van nieuwe samenwerkingen met sport- en zorgorganisaties 

Kwaliteit: Als nieuwe zorgorganisatie heeft Sport Care Plus te maken met diverse wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteit van zorg, zoals de Wet toetreding zorgaanbieders en de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Sport Care Plus streeft naar zorg en begeleiding van goede kwaliteit en goed niveau die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is. Met het oog hierop zal SCP toewerken naar kwaliteitscertificering op grond van HKZ of ISO.  

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van Sport Care Plus is ontworpen om transparantie, redelijkheid en verantwoording te waarborgen bij het belonen van bestuurders, medewerkers en vrijwilligers. 

Medewerkersbeloningen: Directie en medewerkers van Sport Care Plus ontvangen een marktconform salaris dat in overeenstemming is met de kwalificaties, verantwoordelijkheden en ervaring die vereist zijn voor hun functie. De salarissen worden vastgesteld op basis van vergelijkbare functies in de sector, rekening houdend met de financiële mogelijkheden van de organisatie en de toepasselijke zorg CAO. 

Vrijwilligers: Vrijwilligers van Sport Care Plus ontvangen geen financiële beloningen voor hun werkzaamheden. Zij kunnen echter in aanmerking komen voor vergoeding van gemaakte onkosten die redelijkerwijs verband houden met hun vrijwilligerswerk, zoals reis- en verblijfskosten. 

Transparantie en Verantwoording: Alle beloningen en vergoedingen die worden toegekend worden gedocumenteerd en vastgelegd in de administratie van Sport Care Plus. Deze informatie is beschikbaar voor inzage door belanghebbenden en wordt opgenomen in het jaarverslag van de organisatie. 

Dit beloningsbeleid is opgesteld met inachtneming van de eisen die gesteld worden aan ANBI’s en heeft als doel om de integriteit, transparantie en verantwoording van Sport Care Plus te waarborgen.