Kan het sporten gefinancierd worden vanuit het pgb?

Ja, het sporten bij Sport Care Plus kan gefinancierd worden vanuit het pgb, het persoonsgebonden budget. Hoe dat precies werkt en wat het pgb is, dat lees je hier! Als je liever een filmpje kijkt met alle informatie, klik dan hier.

De sport- en beweegcoaching kan bij Sport Care Plus gefinancierd worden vanuit het pgb. Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag dat iemand uitgekeerd krijgt om zelf ondersteuning of zorg in te kopen. Daarmee kan iemand met een beperking of chronische ziekte zelf bepalen welke zorg of ondersteuning zij nodig hebben en wie dat gaat verlenen.

Met een pgb is degene die de zorg nodig heeft is de opdrachtgever, de opdrachtgever wordt ook wel de “budgethouder” genoemd. De budgethouder huurt de zorgverlener in. 

Hoe krijg je een pgb?

Stap 1: bepaal wat voor soort zorg jij nodig hebt

Het soort zorg dat je nodig hebt bepaald bij welke instantie je een pgb kunt aanvragen. Er bestaan 4 soorten pgb:

Stap 2: indicatie stellen

Voordat iemand een pgb toegewezen krijgt moet je een indicatie aanvragen. Dit houdt in dat er een instantie is die gaat onderzoeken of je in aanmerking komt voor een pgb. Ook gaat deze instantie onderzoeken hoe hoog je pgb gaat zijn. Hoe groter de zorgvraag hoe hoger het pgp.

Een indicatie aanvragen kan bij verschillende instanties, afhankelijk van het soort pgb dat je wilt aanvragen:

 1. WMO: indicatie aanvragen bij het WMO loket van de gemeente
 2. Jeugdwet: indicatie aanvragen bij het WMO loket van de gemeente
 3. Wlz: indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
 4. Zvw: indicatie aanvragen bij jouw zorgverzekeraar. 

Als je een pgb Wlz aanvraagt dan wordt de indicatie doorgestuurd naar het zorgkantoor in jouw regio. Die gaat vervolgens een beslissing nemen over jouw pgb, zoals:

 • Wat voor zorg je recht op hebt
 • Bij welke zorgaanbieders je deze zorg mag inkopen
 • Hoe hoog je budget is

Stap 3: het zorgcontract

Nadat er een indicatie is gesteld over de hoogte van het pgb wordt er een zorgcontract opgesteld. De budgethouder moet een zorgcontract opstellen met de zorgverlener. Dit contract stuur je op naar de pgb-uitkerende partij, die moet dit contract goedkeuren. Welke partij de pgb uitkeert is afhankelijk van het soort pgb dat iemand heeft. Het kan uitgekeerd worden door de Sociale Verzekeringsbank (SvB) of door de zorgverzekeraar.

Pgb uit de Wlz, WMO en Jeugdzorg worden uitgekeerd door de SvB. Pgb uit de Zvw wordt uitgekeerd door de zorgverzekeraar. 

Formele en informele zorg

Met het pgb kunnen mensen zowel informele als formele zorg betalen. Informele zorgverleners zijn vrienden en familieleden zonder KvK inschrijving, zie het als betaalde mantelzorgers. Formele zorgverleners zijn professionals die geen familie zijn en die een KvK inschrijving hebben of bij een zorginstelling werken. 

Wanneer je werkt als formele zorgverlener is het makkelijker om vergoed te worden vanuit het pgb. Daarnaast zijn de tarieven hoger. De uitkerende partij bepaald de hoogte van het tarief. Voor informele zorg is dat maximaal 23,-. Voor formele zorg is dat maximaal 66,-. Maar wat er maximaal gevraagd mag worden verschilt per aanvraag en per uitkerende partij. Je kunt je wel voorstellen dat een gespecialiseerde psychotherapeut een hoger uurtarief hanteert dan een sportcoach.

Vergoeding uit PGB

Het pgb kan door de deelnemer alleen besteed worden aan bepaalde zaken:

 • Uren besteed aan begeleiding (zowel sport als persoonlijk)
 • Vervoer/reiskosten
 • Uren besteed aan adviezen van experts

Zaken die de coach of de deelnemer zelf moet betalen:

 • Lidmaatschappen/abonnementen
 • Materialen
 • Sportkleding
 • Sportlocatie
 • Fysiotherapie of massage

Meer info:

 • https://www.zorgwijzer.nl/faq/pgb
 • www.pgb.nl
 • https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgebonden-budget-pg