Interessante inzichten dankzij studentes SM&O

Voor de Consultancy Challenge van de opleiding Sport Management & Ondernemen, deden twee studentes een behoeftepeiling voor Sport Care Plus. Afgelopen week presenteerden zij hun bevindingen aan ons. Die delen we ook graag met jullie in dit artikel!

Consultancy Challenge

De Consultancy Challenge van SM&O is een opdracht voor eerstejaars studenten. In de opdracht voeren zij onderzoek uit voor een opdrachtgever. Dit onderzoek bestaat uit een interview met de organisatie, over de organisatie zelf en de vraag/het probleem van de organisatie. Vervolgens ontwerpen de studenten een enquête waarmee ze die vraag trachten te beantwoorden.

De vraag

De vraag die de studentes voor ons wilden beantwoorden was: “Hoe kan de sport care plus methode bekender worden en in zorgorganisaties meer worden toegepast?”.

Als sportzorgorganisatie willen wij graag samenwerkingen aangaan met zorgorganisaties. Wij geloven dat veel cliënten van deze organisaties gebaat zijn bij onze methode. Die samenwerking kan verschillende vormen aannemen. Soms wil een zorgorganisatie onze coaches inzetten. In andere gevallen wil een zorgorganisatie zijn eigen medewerkers opleiden met onze cursus.

We merken echter dat het aangaan van zo’n samenwerking niet altijd makkelijk gaat. In dit onderzoek gingen de studentes voor ons uitzoeken waar dat aan ligt. Is er wel behoefte aan sport en bewegen voor de cliënten? En zo ja, wat zijn dan de barrières waardoor het nu niet gebeurt? Hoe vinden zorgorganisaties nieuwe dagbestedingen? En zo waren er natuurlijk nog meer vragen die aan bod kwamen in de enquête.

De bevindingen

Uit de antwoorden bleek dat sport en bewegen belangrijk wordt gevonden. Dit vinden zowel zorgmanagers als zorgmedewerkers. Dat is natuurlijk goed nieuws voor ons! Daarnaast bleek uit de enquête dat de medewerkers en managers graag meer zouden leren over sport en bewegen en ook de methode van Sport Care Plus interessant vonden.

Uit de antwoorden bleek echter ook dat er al wel redelijk veel gesport wordt door de cliënten. Dit sporten gaat vaak over simpele activiteiten. Het gaat dan vaak over het in beweging krijgen van cliënten. Ook gaat dit vaak niet via een specifieke methode.

Een belangrijke reden voor organisaties om niet te investeren in een specifieke sportzorgmethode, is een tekort aan tijd en budget. Het uitbesteden van de dagbesteding kost organisaties geld. En personeel opleiden met onze cursus is ook kostbaar en tijdsintensief.

Bij het vinden en kiezen van dagbesteding werken veel zorgorganisaties met het bij hun bekende netwerk. Een enkele keer gaan zij online zoeken naar nieuw aanbod.

Advies

De resultaten van het onderzoek hebben de studentes vertaald naar een advies. Zij gaven aan dat het in de eerste plaats belangrijk is om in het netwerk van zorgorganisaties terecht te komen. Hierbij is het vooral belangrijk om langs te gaan en kennis te maken, en vervolgens contact te blijven onderhouden.

Ook gaven zij aan dat er manieren zijn om de cursus interessanter te maken. Voorbeelden die zij hierbij gaven was een verkorte cursus aan te bieden, of mogelijkheid om flexibeler de cursus te volgen, in de eigen tijd.

Geslaagd?

De studentes die het onderzoek voor ons uitvoerden waren Lara en Kira. De beide dames zijn met vlag en wimpel geslaagd. Ze hebben het onderzoek volgens Tineke en Linda professioneel aangepakt.

De studentes pakten de feedback snel op en wisten het altijd te vertalen naar praktische aanpassingen in hun onderzoek en enquête. Ook waren ze proactief bij het zoeken naar respondenten. En daarnaast kwamen zij hun afspraken na en communiceerden duidelijk.

De presentatie was duidelijk en goed in elkaar gezet. Daarnaast kwamen ze met goede inzichten en praktische tips om ons probleem aan te pakken. De beoordeling “goed” hadden zij wat ons betreft absoluut verdient.