Sportworkshop bij Philadelphia een groot succes

Op 4 mei heeft Sport Care Plus op locatie SUHA van Philadelphia Zorg een sportworkshop voor hun bewoners georganiseerd. De bewoners konden verschillende activiteiten uitproberen. We onderzoeken namelijk welke sporten het leukst gevonden worden door deze bewoners. Op basis van deze ervaringen gaan we een mobiele sportdag organiseren op 9 juni, onder andere opnieuw op locatie SUHA. De bedoeling is dat we dit op meerdere locaties in Amsterdam doen zodat we ook daar op 9 juni kunnen langskomen voor een groter event!

De sportworkshop

De workshop bood de bewoners de kans om deel te nemen aan drie verschillende onderdelen: een Cornhole workshop, een dansworkshop en een CrossFit sessie. De bewoners deden actief mee met de activiteiten. Voor velen was het een verfrissende en plezierige ervaring om samen met medebewoners aan de activiteiten deel te nemen.

De aftrap was aan Tineke Visser van Sport Care Plus, die het toffe spel Cornhole onder de aandacht bracht. Hierna ging de muziek aan en nam Jeremy Wevers, student SM&O aan de HvA ons mee met een leuke dans. Ten slotte ging Paul Bruggeling van CrossFit Castricum aan de bak met de bewoners binnen het CrossFit. Bewoners gingen met medicine ballen aan de slag en gingen ook nog opdrukken!

Welke sporten zijn het leukst?

Na elk onderdeel stemden de deelnemers over welke activiteit zij graag terug wilden zien op het grote evenement dat op 9 juni gepland staat. De uitkomst van de stemming was duidelijk: de bewoners waren het meest enthousiast over de dansworkshop en de CrossFit sessie.

Ze konden stemmen door na de activiteit gekleurde vlaggen te geven aan de spelleider. Rood betekent dat iemand de activiteit niet opnieuw wilt doen. Oranje betekent dat iemand niet weet of die de activiteit nog een keer wilt doen. Groen betekent dat iemand de activiteit wél nog een keer wilt doen.

En nu verder?

Het succes van de sportworkshop inspireert niet alleen de bewoners, maar ook de zorgmedewerkers van Philadelphia. Via een vragenlijst hebben zij input gegeven over hoe zij sporten met hun bewoners verder kunnen ontwikkelen en op de kaart kunnen zetten. Uit de antwoorden blijkt nu al dat zij het ook belangrijk vinden dat hun cliënten meer gaan bewegen. Dit sluit aan bij onze missie om sport en beweging bij bewoners binnen zorginstellingen te stimuleren.

Met deze uitkomst in gedachten zal het evenement op 9 juni nog groter en beter worden georganiseerd. De organisatoren zijn van plan om de dansworkshop en de CrossFit sessie opnieuw op te nemen in het programma. Alle bewoners van de Philadelhia afdeling SUHA moedigen we aan om deel te nemen!

Het evenement belooft een leuk en gezellig moment te worden voor alle bewoners om samen te komen, plezier te hebben en actief te zijn. En dit allemaal in een gemeenschappelijke en veilige omgeving. Tegelijkertijd leggen we de nadruk op het belang van sport en beweging! Uiteraard wordt er na het evenement een verdere basis gelegd om sport en bewegen structureel aan te bieden voor deze bewoners.

Wilt u uw organisatie aanmelden voor een leuke workshop om te kijken of het uw bewoners aanspreekt? Neem contact op met ons en dan kijken we samen naar de mogelijkheden.