Accreditatie registerplein!

Sporten met kwetsbare doelgroepen vraagt om een goede aanpak van coaches. Kwaliteit van onze cursus is daarom erg belangrijk, we willen zo goed mogelijke begeleiding waarborgen. We zijn dan ook ontzettend trots op dit laatste nieuws: we zijn geaccrediteerd door Registerplein! 

Registerplein

Wat is Registerplein? Dit is een kwaliteitsregister dat 14 beroepsgroepen in het sociaal domein beheerd. Dat houdt in dat die beroepsgroepen zich aanmelden bij dit register om aan te tonen dat zij voldoen aan de Nederlandse zorgstandaard. Om hun registratie te behouden moeten zij zich een aantal uur per jaar laten bijscholen. Voor die bijscholing ontvangen zij punten. 

Accreditatie

De accreditatie van onze cursus houdt in dat 6 van de 14 beroepsgroepen 33 studiepunten kunnen ontvangen voor het volgen van onze cursus. Die beroepsgroepen zijn: 

  • Cliëntondersteuners
  • Gezinshuishouders
  • Kinderwerkers/jongerenwerkers
  • Maatschappelijk werk
  • Sociaal Agogen
  • Sociaal Werk

Toegevoegde waarde

Sport en bewegen heeft veel toegevoegde waarde in de begeleiding van cliënten in het sociaal domein. Sport en bewegen is een prachtig hulpmiddel om met mensen te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Sport is hierbij het middel tot het doel. Sport activeert, brengt je in contact met anderen en maakt je lichamelijk en mentaal gezonder. En het mooie is, dit hoeft niet zwaar te zijn.. elke week een rondje wandelen heeft al positieve effecten!

Daarnaast is deze manier van zorg aanbieden niet alleen goed voor de cliënten, de zorgprofessional zelf komt óók in beweging! Twee vliegen in één klap dus.

Wil je ook graag met jouw cliënten gaan sporten en bewegen? Lees dan verder op deze pagina over wat onze cursus inhoudt.