Nieuw bestuursmodel

Stichting Sport Care Plus is een organisatorische verandering aan het ondergaan. Naast het bestuur komt er een raad van toezicht om het bestuur te adviseren en controleren.

Sport Care Plus is een organisatie die sportzorg levert maar.. we geven ook een cursus. Dat betekend dat we zowel werken in de zorgsector als in particulier onderwijs. Om die reden is het even zoeken geweest naar de juiste organisatiestructuur. Die hebben we nu gevonden! 

Dit betekend wel dat we een organisatorische verandering ondergaan. Op het moment zijn we de stichting anders aan het vormgeven. We gaan van een stichting met een bestuursmodel, naar een stichting met een raad-van-toezichtmodel. In het raad-van-toezichtmodel krijgen we twee bestuurders, Tineke en Linda, zij zijn verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen. Naast het bestuur komt er een raad van toezicht, die controleert en adviseert het bestuur.