Samenwerking in het verschiet

In augustus zijn Sport Care Plus en een grote Nederlandse zorginstelling om tafel gegaan. Er was vraag naar een nieuwe vorm van dagbesteding en hier kan Sport Care Plus een rol in vervullen!

Inspirerend

Na het gesprek was er een positief gevoel vanuit beide partijen. Het was een inspirerend gesprek waarbij gezocht werd naar manieren waarop we elkaar konden versterken. Er waren allerlei ideeën bovengekomen over de manier waarop de sportzorgmethode bij zou kunnen dragen aan de activering van de cliënten bij deze zorgorganisatie. 

Niet alleen dat, maar ook vanuit de organisatie werd nog een toegevoegde waarde benoemt: hun zorgmederwerkers komen hierdoor ook meer in beweging. Daardoor is het niet alleen voor de cliënten, maar ook voor de medewerkers goed voor de gezondheid! 

De officiële “go” afwachten

Er is voorlopig afgesproken dat twee medewerkers van de organisatie deel zullen gaan nemen aan de cursus die start in oktober. 

Momenteel zijn zij intern in overleg met hun medewerkers, over wie deel gaat nemen aan de cursus. Wanneer hierover besloten is kunnen we elkaar officiëel de hand schudden en kijken we uit naar een mooie samenwerking!

Wanneer er meer bekend is kunnen we met jullie delen om welke organisatie het gaat, stay tuned!