Sport & beweging voor nieuw perspectief

Sport & Beweging voor nieuw perspectief, dat was het thema van de inspirerende vrijdagochtend op 12 mei. Dit evenement werd georganiseerd door Aline Slijkerman van Spurd en LifeGoals Purmerend en stond in het teken van sport en beweegparticipatie voor kwetsbare doelgroepen. Mensen bewegen te weinig. De druk op de zorg neemt toe en dat kunnen we tegengaan door meer te focussen op preventie door gezonde leefstijlkeuzes te bevorderen!

De ochtend begon met een spreking van voormalig psychiater, auteur en columnist Bram Bakker. Hij opende door te vertellen hoe hij als psychiater steeds minder begreep van de manier waarop in de gezondheidszorg sport en beweging niet als essentiëel wordt gezien. We kennen allemaal nadelen van niet bewegen; de fysieke en mentale gezondheidsklachten die veroorzaakt worden door een beweegtekort. Ook in de zorg is dit bekend. Er is steeds meer aandacht voor het belang van leefstijl voor gezondheid. Maar toch wordt sport en bewegen niet verzekerd vanuit het basispakket.

“Bewegen is niet meer belangrijk, we zitten tegenwoordig de hele dag in ons hoofd, op een stoel te staren naar apparaten. En dat terwijl een paar decennia geleden je niks was als je niet kon bewegen. Als je geen fysieke arbeid kon leveren kon je niet meer bijdragen aan de maatschappij.”

De bewegingstekorten gaan de komende jaren toenemen, waardoor ook allerlei lichamelijke en mentale ziektes zullen toenemen. Daarnaast gaat bewegingsarmoede vaak samen met andere vormen van armoede, zoals sociale, financiële en lichamelijke. Dit probleem oplossen vraagt om bewustwording van het belang van sport en bewegen en het zetten van stappen naar een gezondere leefstijl.

Maar hoe gaan we dat organiseren in de zorg, hoe gaan we zorg en sport met elkaar verbinden? Dat zijn vraagstukken waar we de komende jaren mee aan de slag gaan. Deze ochtend werd bezocht door veel zorgrpofessionals van allerlei verschillende organisaties, die allemaal met diezelfde vragen zitten. Met elkaar in verbinding komen en samenwerken gaat essentiëel zijn in het brengen van de verandering.

De workshops

Na de introductie konden aanwezigen deelnemen aan verschillende workshops:

  1. Sporten voor mentale gezondheid 
  2. Gezonde Omgeving voor Iedereen!
  3. Buitenpsychologie

Sport Care Plus nam deel aan workshops 1 & 2. We maakten bij workshop 1 kennis met Mindfit en LifeGoals. Voor deze workshop gingen we naar buiten om aan de hand van een aantal laagdrempelige spellen te merken wat sporten voor je kan doen. Hoe het verbindt, enthousiasmeert en je aan het lachen kan maken. We hebben mooie voorbeelden gezien waar ook Sport Care Plus iets mee kan!

Workshop 2 was gericht op gezonde voeding en leefstijlkeuzes en hoe we dat kunnen bevorderen in de zorg. Hoe kunnen zorgprofessionals en organisaties bijdragen aan een gezonder leven voor hun cliënten. Deze interessante presentatie en groepsdicussie werden geleid door Floor Volker van Stichting Spurd. 

Vanuit Sport Care Plus waren we ontzettend blij om te zien hoeveel mensen bij dit evenement aanwezig waren! Sport en bewegen gaat steeds meer leven in de zorg. We kijken ernaar uit om daar ons steentje in bij te dragen.