Sport Care Plus evaluatie

De Sport Care Plus methode is gebasseerd op 19 jaar praktijkervaring met mooie resultaten. De succesfactoren van die praktijkervaring zijn aangevuld met wetenschappelijke theorie en coachingstechnieken om tot de uiteindelijke methode te komen. Maar deze praktijkervaring en theoretische onderbouwing betekenen niet dat er geen verbeterpunten zijn! Daarom zijn we aan de slag gegaan met de evaluatie van de methode, zes ervaren coaches en hun sporters gaan aan de slag met een doelmatig sportproject!

Waarom een evaluatie?

Het doel van deze evaluatie is dat wij hiermee onze methode en onze tools kunnen verbeeren en nóg beter aan kunnen laten sluiten aan de wensen van de doelgroepen. Daarnaast hopen wij door Kenniscentrum Sport en Bewegen erkend te worden als efffectieve interventie! Wat gaan we precies evalueren in de praktijk?

Doelen stellen

Het belangrijkste aspect van de Sport Care Plus methode is het doelmatig werken. Door middel van een sportproject, met duidelijk einddoel, werkt de sporter aan zijn persoonlijke ontwikkeling. Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van doelmatig werken, ook in de sport en met mensen met een beperking. Deze onderzoeken tonen veelal aan dat doelmatig werken positieve effecten kan hebben. Het kan zorgen voor meer motivatie, een grotere succeservaring en meer structuur in de planning. Maar dan dienen die doelen wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen. In deze evaluatie testen wij of onze methode voldoet aan die voorwaarden om het doelmatig werken effectief te laten zijn. 

Tools

Bij de methode van Sport Care Plus hebben wij ook verschillende tools ontwikkeld om te werken met de methode. In deze evaluatie onderzoeken wij ook of deze tools gebruiksvriendelijk zijn én of ze het gewenste effect hebben. De belangrijkste tool is het meetinstrument. Tijdens het sportproject houdt de coach de voortgang van de sporter bij met ons meetinstrument. Het huidige meetinstrument is de eerste versie, met het evaluatieonderzoek willen we het effect ervan meten. We willen antwoorden vinden op vragen zoals:

  • In hoeverre meten wij met dit instrument wat we willen meten?
  • Wat is het effect van het meetinstrument op de motivatie van de sporter?
  • Hoe gebruiksvriendelijk is het meetinstrument voor de coaches?

Door deze vragen te beantwoorden willen we informatie verzamelen die ons zal helpen met het verbeteren van het meetinstrument. Wanneer we hierover genoeg informatie hebben zullen we een handzame mobiele applicatie ontwikkelen, zodat de coaches altijd en overal de voortgang van hun sporters bij kunnen houden.

De praktijk

Wat gebeurt er nu dan precies voor dat evaluatierapport? Er zijn zes coaches die elk al een mooie casus hebben om mee aan de slag te gaan. Stapsgewijs doorlopen deze coaches met ons de methode zoals die is omschreven en hierbij gebruiken zij de tools die bij elke stap horen. Maandelijks gaan we bijeenkomen om hun voortgang te bespreken en hun feedback te ontvangen over de methode en de tools. Momenteel bevinden de coaches en sporters zich in de oriëntatiefase; ze zijn samen aan het onderzoeken wat een goed doel gaat zijn om naartoe te werken.