Start van de tweede pilotcursus!

Op 3 oktober is de tweede pilotcursus van start gegaan. Een groep enthousiastelingen, bestaande uit sport- en zorgmedewerkers is begonnen met de cursus. De komende twee maanden gaan zij zich de methode eigen maken! We hebben in het afgelopen half jaar hard gewerkt om de eerste versie van de cursus te verbeteren en verwachten dat deze tweede de definitieve versie van de basiscursus is. 

Meer praktijk

In deze tweede pilot is meer aandacht voor de stap naar de praktijk. Gedurende de cursus gaan de cursisten zelf aan de slag met het vinden en begeleiden van een deelnemer. Ze worden door de trainers van de cursus begeleidt bij deze praktijkopdrachten. Over deze praktijkopdrachten schrijven zij reflecties om hunzelf en de trainers inzicht te geven in hun voortgang. 

Daarnaast is er bij Hattrick Zorg ruimte gecreëerd om mee te kijken en training te geven bij een g-sportgroep. Deze momenten zijn bedoelt ter voorbereiding van het praktijkexamen. Waarbij de deelnemers gezamenlijk een sporttraining bedenken en uitvoeren bij deze g-sportgroep. Tijdens dit praktijkexamen worden zij beoordeeld op vooraf vastgestelde competenties. 

Verbeterde meetinstrument

Door de uitvoering van de eerste pilotcursus en de procesevaluatie kwamen we tot de conclusie dat ons meetinstrument wat verbeterpunten had. Het oude meetinstrument was te uitgebreid om na elke training te gebruiken. Daarom is dat meetinstrument omgezet tot “evaluatietool”. Als evaluatietool wordt hij op drie momenten gebruikt in een sportproject: aan het begin, als tussenevaluatie, en als eindevaluatie. 

Ter vervanging van het meetinstrument hebben we nu een “wekelijkse feedback”. Dit zijn vier korte vragen die de SCP-coach en/of de deelnemer in kunnen vullen. Dit kunnen ze samen doen of allebei apart van elkaar. Deze vier vragen zijn gericht op het sportmoment. De antwoorden op deze vragen geven de SCP-coach inzicht op wat hij/zij kan verbeteren aan de trainingen. Ook geeft dit de deelnemer meer regie en mogelijkheid om feedback te geven op de trainingen. 

Dit nieuwe meetinstrument is ook verwerkt in de tweede pilotcursus.