Stay tuned!

De zomervakantie is voor veel mensen alweer begonnen, maar Sport Care Plus gaat niet stilzitten. Deze zomer bereiden we ons voor op de volgende cursus in oktober. Daarnaast zijn er nog een aantal mooie activiteiten waarmee we ons aanbod weer gaan vergroten en verbeteren! 

Cursus in oktober

In oktober start de derde editie van de Sport Care Plus basiscursus. Na twee pilotcursussen is deze derde editie voor het eerst geen pilot meer. De feedback van de eerste twee cursussen is verwerkt, dit heeft geresulteerd in een prachtig eindproduct. 

De cursus bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk. Waarbij de cursisten actief aan de slag gaan in de praktijk, onder begeleiding van de trainers. Op die manier passen de cursisten de theorie gelijk toe. 

Augustus en september staan in het teken van de cursus voorbereiden, zodat we iedereen weer een mooie interactieve leerervaring kunnen bieden.

Transmissie

Sinds juni is Sport Care Plus een samenwerking aangegaan met een adviesbureau genaamd transmissie. Zij gaan ons ondersteunen bij het ontwikkelen van onze organisatie en het doen van subsidieaanvragen. De komende maanden gaan we actief aan de slag met hun adviezen uitvoeren en hun feedback verwerken.

Evaluatieonderzoek

Het doel van onze organisatie is dat de methode een erkende interventie wordt. Sport en beweeginterventies worden getoets door het Kenniscentrum Sport en Bewegen. Als wij die erkenning verkrijgen wordt het steeds makkelijker om onze methode in te zetten.

Voor die erkennning voeren we een procesevaluatie uit. Dit houdt in dat we een aantal onderzoeksvragen hebben over de effectiviteit van de methode. In de praktijk gaan we onderzoeken wat de resultaten zijn van sporten bij Sport Care Plus. We weten dat onze methode tot prachtige resultaten leidt, nu is het belangrijk dat we dat kunnen aantonen in een rapport.

Ontwikkelen van de app

Bij Sport Care Plus werkt een deelnemer aan persoonlijke ontwikkeling door middel van sport en bewegen. Maar hoe toon je aan dat het sporten het gewenste resultaat heeft? Dat doen wij met een meetinstrument! Dit meetinstrument bestaat al, die gaan we verder ontwikkelen in een eigen app. Momenteel zijn we bezig met een subsidieaanvraag om het mogelijk te maken die app te ontwikkelen.

Deze app gaat onze coaches ondersteunen in de praktijk. We gaan hier allerlei mooie functies in verwerken waardoor onze coaches altijd de kennis en informatie bij de hand hebben om optimaal te kunnen werken.

Innovatiebudget

Een andere mooie ontwikkeling voor Sport Care Plus komt uit het Wlz Inkoopbeleid van 2024-2026. Dit is een document voor zorgorganisaties, waarin staat omschreven wat de richtlijnen zijn voor de zorginkoop van de komende jaren. In dit beleid is veel aandacht voor innovaties in de zorg. Er wordt budget vrijgemaakt voor nieuwe ontwikkelingen. In samenwerking met een zorgorganisatie gaan we onderzoeken of dit budget een mogelijkheid is voor Sport Care Plus om ons verder te ontwikkelen. Met name gericht op het inzetten van meer coaches en het ontwikkelen van de app.