Sporten als dagbesteding bij Bea Zorg

Bea Zorg is een zorgorganisatie die zich focust op mensen in een kwetsbare positie. Dit zijn mensen die extra ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te wonen. Vanaf deze week beginnen een aantal cliënten van Bea Zorg met de sportzorgbegeleiding van Sport Care Plus. We spraken met zorgmanager Rachid en sportzorgcoach Alex over deze mooie nieuwe samenwerking!

Sporten als dagbesteding

Bij Bea Zorg bieden ze ondersteuning aan mensen in een kwetsbare positie. Veel mensen in een kwetsbare positie hebben ook te maken met beweegarmoede; ze bewegen niet of te weinig. Door sporten als dagbesteding aan te bieden krijgen we deze doelgroep in beweging!

Er zijn een aantal redenen waardoor mensen in een kwetsbare positie vaak te maken hebben met beweegarmoede. Meestal komt dit door een combinatie van onderstaande redenen:

  1. Een gebrek aan financiële middelen
  2. Een gebrek aan passend aanbod
  3. Geen vervoer hebben
  4. Het aanbod niet kunnen vinden/niet weten wat het aanbod is
  5. Geen eigen motivatie hebben door de psychische klachten

Door sporten als dagbesteding aan te bieden nemen we deze redenen weg. Het aanbod wordt aangepast op het individu en de deelnemer wordt ondersteund bij het vervoer.

Deze doelgroep heeft vaak ruimte in hun dagbestedingsbudget, doordat zij geen passende dagbesteding kunnen vinden. Dit budget kan ingezet worden om met onze activerende en motiverende sportzorgmethodiek aan de gang te gaan!

Zorgmanager Rachid ziet hoe sport het verschil maakt

De drijvende kracht achter deze nieuwe samenwerking is de manager van Bea Zorg, Rachid. Hij heeft ook veel bijgedragen aan het succes van de padelworkshop vorige maand! Zelf heeft Rachid op hoog niveau gevoetbald. Ook heeft hij bakken met ervaring onder zijn riem met de kwetsbare doelgroep. Hij heeft vaak gezien hoe erg het mis kan gaan, maar ook wat er te bereiken valt met de juiste begeleiding.

Rachid zet zich keihard in om écht het verschil te maken voor zijn cliënten. En dat betekent voor hem ook dat zij zo volwaardig mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving. Sport en bewegen, maar ook lichamelijke en geestelijke gezondheid zijn daarin onmisbaar. Onze sportzorgbegeleiding kan daarin de sleutel zijn!

Sportzorgcoach Alex is klaar voor de start bij Bea Zorg

Vorige week heeft sportzorgcoach Alex kennisgemaakt met de eerste deelnemer van Bea Zorg. Dit is een 30-jarige vrouw met een migratieachtergrond. Ze hebben nu één keer afgesproken om te wandelen en rustig kennis te maken. Tijdens die kennismaken hebben zij besproken welke sporten haar leuk lijken en wat de opties zijn. De eerste training is nu gepland bij SportCity.

Naast deze eerste dame zijn er nog een aantal aanmeldingen. Eén hiervan staat ook al in de startblokken. Van anderen is het nog even wachten op definitief akkoord voor de financiering. Na de opstart met de eerste sporters wordt er binnen de organisatie gekeken wie er nog meer baat zouden hebben bij het aanbod.

Alex heeft jaren gewerkt bij AZ en is nu sinds 2 jaar zorgmedewerker. Naast zijn parttime werk als zorgmedewerker heeft hij ook zijn eigen bedrijf: FocusbyAlex! Hij biedt sportzorgbegeleiding aan individuen en kleine groepjes sporters.